interact nedir?

 

Interact Nedir?

Interact Rotary’nin sponsorluğunda gençler için hizmet kulübüdür.Üyeleri 14-18 yaşlarında veya lise yaşındadır, Interact gençlere anlamlı hizmet projelerine zevkle ortak olma fırsatı verir. İnteraktörler bu çalışmalar sırasında liderlik yeteneklerini geliştirirler ve yeni arkadaşlar edinirler. 
 
Interactlar Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Interact kulüplerinin gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır.
 
UR başkanı Harold T. Thomas görevli olduğu 1959-60 yılında dünyayı gezerken, Gençlik hizmeti geliştirilmesi için Rotary potansiyelinin tamamen anlaşılmadığı kanısının Rotaryenler arasında yoğun ve geniş bir alana yayılmış olduğunu keşfetti. 1960 da Thomas meseleyi araştırmaları için 5 Rotaryenden oluşan bir komite atadı ve iki yıl sonra, Melbourne, Forida ABD’deki Melbourne Lisesinde 23 öğrenci ilk Interact kulübünü oluşturmak için bir araya geldiler.
 
Interactlar hizmet etkinliklerinden,

  • Liderlik yeteneklerini ve kişisel dürüstlüklerini geliştirmenin
  • Başkalarına karşı yardımseverlik ve saygı göstermenin
  • Kişisel sorumlulukların ve çok çalışmanın değerini anlamanın
  • Uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmenin önemini öğrenirler


Interact kelimesi “Uluslararası Faaliyet” (international action) anlamına gelmektedir ve bugün yaklaşık 200,000 genç 110 dan fazla ülkeye ait 8,700 kulüp, Interact’ı tamamen uluslararası olgu yapmaktadır. Gençler Interact hizmet etkinliklerinin geniş donanımıyla arkadaşlığı ve ululararası anlayışı bütün dünyaya yaymışlardır. 

                                  


 
Interact Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?
Uluslararası Rotary, 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyonun üzerinde üyesi bulunan, alanlarında lider iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerden oluşan, dünya çapında bir hizmet organizasyonudur. Interact kulüpleri kendi kendilerini destekler, kendi kendilerini yönetirler fakat kendilerini sponsor olan Rotary kulübünden danışmanlık alırlar. Bu sponsorluk Rotary’nin, gençlerin veya Yeni Nesillerin, toplum yaşamı ile aktif olarak ilgilenmeleri ve mesleki gelişim olanağı bulmaları inancının sonucudur.
 
Bir Interact kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Interact programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Rotaryenler İnteraktörlerin meslek ve toplum liderleri olmaları için rota olarak hareket ederler. Sıra ile bir Interact kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotaryenlerini oluşturur.
 
Bütün kulüpler liderlik yeteneklerini arttırmak, toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı genişletmek etkinliklerini üstlenirler.

                                 


Interact Kulübü Ne Yapar?
Interact arasında uluslararası hizmetin hedefi, hizmet ideali içinde birleşen gençlerin dünya gurubu arasında uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın çoğaltılmasına özendirmek, geliştirmesine yardımcı olmak ve ilerletmektir.
 
Interact kulüpleri kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Interact programı içinde, bütün kulüpler liderlik yeteneklerini geliştirmek, kendi toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı ilerletmek etkinliklerini üstlenirler. Bu etkinlikler bir arada, dengeli bir kulüp programı oluşturmayı ve her İnteraktörün kişisel gelişimi için önemli deneyim ve olanaklar sağlamaktadır. 
 
“Kendinden Önce Hizmet” Rotary’nin en önemli yol gösteren prensibidir. Interact kulübünün hizmet projeleri evde ve çevrede yaşam kalitesini geliştirecek şekilde tasarlanırlar. Bu projeler sık sık şiddet, uyuşturucu kullanmak, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün çok önemli meselelerini hedef alır. Her Interact kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardım edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir poje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmelidir 


                                  


Neden Interact Kulübü Kuralım?
Bugünün gençleri yarının anne ve babaları, meslek sahipleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacaklardır. Interact gibi programlar yardımıyla, toplumun sorumluluk sahibi, üretken bireyler olmaları için gereken donanım ve yetenekleri kazanabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin Yeni Nesilleri doğal yeteneklerini denemeye, becerilerini geliştirmeye ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli konulara göğüs germeye yönlendirerek, geleceğe odaklanması zamanıdır.Interact programı, üyelerine gelecek nesillerle paylaşabilecek hayat becerileri aşılayabilir.

 
Interact Kulüpleri Neler Yaptı?
Her Interact kulübü bir yılda iki hizmet projesi yapmaya özendirilir – biri okul veya toplum yararına ve diğeri ise uluslararası anlayışın ilerlemesine yardımcı olacak - . 
Aşağıdakiler dünya çevresinden bazı Interact projelerinin örnekleridir.

  • Dört Kanada Interact kulübü güçlerini birleştirerek, Singapur Rotary kulübünün Kamboçyalı kronik görme zorluğu problemi olan kişilere yardım programına katıldılar. Interactlar yaklaşık 500 çift cam ve küçük tıbbi ekipmanlar toplayarak Singapurda ki Rotaryenlere yolladılar.
  • Nelson Mandela Çocuklar Fonu için para temin ettiler. Güney Afrika’daki Interactlardünyanın en uzun spagettisini yapmak için 48 saat çalıştılar. Büyük bir toplum ve medya desteği,bu etkinliği tanıtmalarına ve toplum üyelerinin etkinlik için para ve malzeme bağışlamalarına yardım etti. Bir mil uzunluğundaki spagetti bittikten sonra, Interactlar yenilebilir porsiyonlara bölerek çeşitli yerel barınaklara bağışladılar.
  • Boşalmış pillerin etkilerinden çevreyi korumaya yardım ettiler, Arjantin, Ayacucho’da İnteraktörler kullanmış pilleri topladılar ve asit sızmasının zararlarını engellemek için çimento tüplere koyarak mühürlediler. Bu proje, ülkenin diğer yerlerinde ki benzer çevresel çabalara ilham verdi.
  • Her yıl ABD, California’daki Madera Interact kulübü, Meksika, Ensenada’ya uluslararası bir projeyi yönetmek için yolculuk yapıyor. Ensenada’da oyun bahçesi inşa etmek için güçlerini California’daki diğer Interact ve Rotary kulüpleri ile birleştiriyorlar. California’da bağışlanan oyun bahçesi ekipmanını tekrar cilalayarak, yolculuktan aylar önce hazırlıklara başlıyorar. Sınırı geçip ekipmanı naklediyorlar ve Ensenada Rotaryenlerinin yardımı ile iki günden fazla, çeşitli yerlerde kuruyorlar. 18 yılda 50 den fazla oyun bahçesi yapıldı.
  • Interact kulüpleri Brezilya’nın Juti semtinde1,500 parçadan fazla giyecek topladılar, giyecekleri tamir ettiler ve toplumun 300 den fazla ihtiyaçlı ailesine dağıttılar.

Gençlerle Çalışmak için Yönetim Yönergesi
Uluslararası Rotary, Rotary etkinliklerinde ki bütün katılımcılar için, mümkün olan en emin ortamı yaratmaya ve sürdürmeye kendini adamıştır. Rotaryenlerin ortaklarını ve bütün gönüllüleri korumak, en iyi şekilde refahlarını sağlamak ve Rotary ile bağlantı kuran çocukların ve gençlerin fiziksel, seksüel ve hissi istismarını engellemek bütün Rotaryenlerin görevidir.

 

interact hakkında daha detaylı bilgi için...

 

Interact El Kitabi: