gözene defne rotary ilkçğretim okulu'na klima...

(10-12-2014)  Gözene'deki okulumuza ihtiyaçları doğrultusunda klima armağan ettik.